noun ನಾಮಪದ

Armageddon meaning in kannada

ಆರ್ಮಗೆಡ್ಡೋನ್

 • Pronunciation

  /ˌɑː(ɹ).məˈɡɛ.dn̩/

 • Definition

  the end of the world

  ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ

 • Example

  The members of their religion are getting ready for Armageddon.

  ಅವರ ಧರ್ಮದ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಮಗೆದೋನ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.