adjective ವಿಶೇಷಣ

Azerbaijani meaning in kannada

ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ

  • Pronunciation

    /ˌæzəbaɪˈdʒɑːni/

  • Definition

    of or pertaining to Azerbaijan or the people or culture of Azerbaijan

    ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಅಥವಾ ಜನರು ಅಥವಾ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ