adjective ವಿಶೇಷಣ

Cappadocian meaning in kannada

ಕಪ್ಪಡೋಸಿಯನ್

  • Pronunciation

    /kæpəˈdəʊʃi.ən/

  • Definition

    of or pertaining to Cappadocia or its people or culture

    ಕಪಾಡೋಸಿಯಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಜನರು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ