noun ನಾಮಪದ

Spaniard meaning in kannada

ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದವರು

 • Pronunciation

  /ˈspæn.jəd/

 • Definition

  a person from Spain

  ಸ್ಪೇನ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿ

 • Example

  The Spaniard was a helpful guide to the city of Madrid.

  ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದವರು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು.