adjective विशेषण

Abkhazian meaning in marathi

अबखाझियन

 • Pronunciation

  /æbˈkeɪ.zi.ən/

 • Definition

  of or relating to Abkazia or its people or their language

  अबकाझिया किंवा त्याच्या लोकांशी किंवा त्यांच्या भाषेशी संबंधित

 • Synonyms

  Abkhaz (अबखाझ)

noun नाम

Abkhazian meaning in marathi

अबखाझियन

 • Definition

  a Circassian language spoken by the Abkhaz

  अबखाझद्वारे बोलली जाणारी सर्कॅशियन भाषा