adjective विशेषण

Albanian meaning in marathi

अल्बेनियन

 • Pronunciation

  /ælˈbeɪ.ni.ən/

 • Definition

  of or relating to Albania or its people or language or culture

  अल्बेनिया किंवा तेथील लोक किंवा भाषा किंवा संस्कृती यांच्याशी किंवा संबंधित

 • Example

  The Albanian music was an exciting part of the evening.

  अल्बेनियन संगीत संध्याकाळचा एक रोमांचक भाग होता.

noun नाम

Albanian meaning in marathi

अल्बेनियन

 • Definition

  the Albanian language

  अल्बेनियन भाषा

 • Example

  Albanian is an official language of Montenegro.

  अल्बेनियन ही मॉन्टेनेग्रोची अधिकृत भाषा आहे.

noun नाम

Albanian meaning in marathi

अल्बेनियन

 • Definition

  a person from Albania or of Albanian descent

  अल्बेनिया किंवा अल्बेनियन वंशाची व्यक्ती

 • Example

  The Albanian made friends with their neighbors after moving to town.

  शहरात गेल्यानंतर अल्बेनियन लोकांनी त्यांच्या शेजाऱ्यांशी मैत्री केली.