noun नाम

April meaning in marathi

एप्रिल

 • Pronunciation

  /ˈeɪ.pɹɪl/

 • Definition

  the month following March and preceding May

  मार्च नंतरचा आणि मे च्या आधीचा महिना

noun नाम

April fool meaning in marathi

एप्रिल फूल

 • Definition

  the butt of a prank played on April 1st

  1 एप्रिल रोजी खेळलेल्या प्रँकची बट

 • Definition

  My friend made me an April fool by wrapping everything in paper.

  माझ्या मित्राने मला सगळे कागदात गुंडाळून एप्रिल फूल बनवले.

noun नाम

April fool meaning in marathi

एप्रिल फूल

 • Definition

  a practical joke or trick played on the first day of April

  एप्रिलच्या पहिल्या दिवशी खेळलेला एक व्यावहारिक विनोद किंवा युक्ती

 • Definition

  I have a great April fool up my sleeve – I will wrap everything in paper!

  माझ्या स्लीव्हमध्ये एप्रिल फूल आहे – मी सर्व काही कागदात गुंडाळून ठेवीन!