adjective विशेषण

Attic meaning in marathi

पोटमाळा

 • Pronunciation

  /ˈætɪk/

 • Definition

  of or relating to Attica or its inhabitants or to the dialect spoken in Athens in classical times

  अटिका किंवा त्याच्या रहिवाशांशी किंवा शास्त्रीय काळात अथेन्समध्ये बोलल्या जाणार्‍या बोलीशी संबंधित

 • Example

  Attic Greek

  पोटमाळा ग्रीक