adjective विशेषण

Bangladeshi meaning in marathi

बांगलादेशी

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Bangladesh or its people or language

  बांगलादेश किंवा तेथील लोक किंवा भाषेचे किंवा त्यांच्याशी संबंधित किंवा वैशिष्ट्य

 • Example

  Bangladeshi dialects

  बांगलादेशी बोली

 • Synonyms

  East Pakistani (पूर्व पाकिस्तानी)