noun ବିଶେଷ୍ୟ

Aga meaning in oriya

ଆଗା |

 • Pronunciation

  [ˈaɡa]

 • Definition

  title for a civil or military leader (especially in Turkey)

  ଜଣେ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ସାମରିକ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖ୍ୟା (ବିଶେଷକରି ତୁର୍କୀରେ)

 • Synonyms

  Agha (ଆଗା |)