adjective ବିଶେଷଣ

Calcuttan meaning in oriya

କଲିକତା

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Calcutta or its inhabitants

    କଲିକତା କିମ୍ବା ଏହାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ |