adjective ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

Malayo-Polynesian meaning in punjabi

ਮਲਯੋ-ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ

  • Pronunciation

    /məˌleɪəʊˌpɒlɪˈniːʒən/

  • Definition

    of or relating to the Malayo-Polynesian branch of the Austronesian languages

    ਆਸਟ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਯੋ-ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ